Regulamin

REGULAMIN

Postanowienia ogólne

1. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z serwisu jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie. Rejestracja w serwisie jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.

2. Serwis polecamy.info.pl gromadzi opinie użytkowników na temat specjalistów w zależności od branży czy wykonywanego zawodu, wyłącznie w celu informacyjnym.

3. Opinie i komentarze mogą dodawać osoby posiadające konto w serwisie

4. Rejestracja i korzystanie z serwisu jest bezpłatne, konto w serwisie można usunąć w każdej chwili bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów

5. Polecenie i komentarze

5.1. Polecenie – Wpis zawierający informacje pozwalające na kontakt z danym specjalista zamieszczone według wzoru dostępnego w serwisie wraz z opisem usług świadczonych przez danego specjalistę, Polecenia zawierające opis typu „słaby specjalista, beznadzieja” itp., będą usunięte.

5.2. Komentarz – Do Serwisu można dodawać komentarze pozytywne lub negatywne. Każdy z komentarzy musi zawierać konkretny przykład, potwierdzający rodzaj dodanego komentarza. Komentarze typu „słaby specjalista, beznadziejna” itp., gdzie nie dodano opisu wyjaśniającego, zostaną usunięte.

5.3. Polecenie i komentarz nie może:

a. zawierać informacji nieprawdziwych, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, obrażających uczucia religijne innych osób lub rażących w ich godność;

b. zawierać odnośników do innych serwisów internetowych;

c. zawierać odnośników do informacji zabronionych przez Regulamin;

d. świadomie wprowadzać w błąd i oczerniać;

e. naruszać praw autorskich, tajemnic handlowych oraz innych praw własności;

f. być dublowana w różnych miejscach Serwisu;

g. być umieszczana w nieodpowiednim dziale Serwisu, który nie odpowiada kategorii danej problematyki

5.4. Każde polecenie i komentarz zamieszczany w serwisie zostanie poddany weryfikacji pod kątem kultury wypowiedzi oraz naruszania dóbr osobistych

5.5. Użytkownicy portalu w swoich Poleceniach i Komentarzach zachowują kulturę wypowiedzi. Administracja zastrzega sobie prawo do usuwania/modyfikowania wypowiedzi powszechnie uważanych za obraźliwe .

5.6. Każdy użytkownik może dodać 3 Polecenia i 5 Komentarzy na dobę

Dane osobowe

1. Osoba chcąca założyć konto w serwisie polecamy.info.pl zobowiązana jest do podania swojego Imienia i Nazwiska oraz adresu email w celu weryfikacji tożsamości. Administrator oświadcza że podane dane nie będą udostępniane innym podmiotom zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (DZ. U. 2016 R. POZ. 922) Podanie danych jest dobrowolne

2. Użytkownik posiadający konto w serwisie ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

3. Dana osoba może założyć jedno konto na swoje imię i nazwisko w przypadku zdublowania sprawa będzie rozstrzygnięta przez Administratora serwisu po wcześniejszym kontakcie meilowym

4. Dane specjalistów umieszczane w serwisie są danymi powszechnie dostępnymi

Postanowienia końcowe

1. Właściciel serwisu nie gwarantuje zgodności zamieszonych w Serwisie danych ze stanem faktycznym i zastrzega sobie prawo jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu.

2. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność.

3. Niniejszy Regulamin odnosi się do wszystkich opinii i komentarzy zamieszczonych w Serwisie.

4. Niniejszy Regulamin przestanie obowiązywać w momencie opublikowania przez Serwis nowego Regulaminu